Sukces Instytutu Archeologii: projekt badawczy

Miło nam poinformować, że Pan dr Tomasz Dzieńkowski, pracownik Instytutu Archeologii UMCS otrzymał dofinansowanie na realizację projektu badawczego pt. Czermno, stan. 2: podgrodzie - osada - gród? Problem archeologiczny i konserwatorski. Badania weryfikacyjne. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w realizacji niniejszego projektu.

Wśród 44 złożonych aplikacji wspomniany projekt Czermno... otrzymał 6 notę i wsparcie na dwuletnie badania.

Czas realizacji projektu: 2022-2023

Kwota: 150 600 PLN

Projekt realizowany przez Instytut Archeologii UMCS przy udziale Instytutu Archeologii UR, Muzeum Narodowego w Lublinie i Gminy Tyszowce.

Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Ochrona zabytków archeologicznych.

*** Stanowisko 2 w Czermnie (gm. Tyszowce, woj. lubelskie) wchodzi w skład wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego, którego gród (stan. 1) identyfikowany jest z historycznym Czerwieniem wzmiankowanym w 981 r. Funkcja stanowiska określana jest jako podgrodzie, umocnione i zabudowane, ale też jako gród plemienny, czy osada, o nie do końca czytelnym zasięgu. Niewielki zakres badań z lat. 70. i 80. XX w. oraz brak pełnej dokumentacji uniemożliwiają wyjaśnienie tych kwestii, podobnie jak ustalenie chronologii stanowiska. Problemem jest również postępujące zniszczenie i rabowanie, a o znaczącej wartości stanowiska informowały wyniki badań z lat 2011-2012 i 2013-2014 r. realizowane przez UMCS i następnie UR. W ramach projektu planowane są badania nieinwazyjne (georadarowe) i wykopy sondażowe oraz analizy źródeł ruchomych (metale, ceramika), ich konserwacja i badania specjalistyczne, a także analizy archeozoologiczne, antropologiczne i datowania absolutne (dendrochronologia, radiowęglowe, termoluminescencja). Badania będą realizowane przez naukowców z różnych ośrodków badawczych – poza Instytutem Archeologii UMCS także przez Instytut Archeologii UR, IAE PAN w Poznaniu i Warszawie, Katedrę Antropologii UŁ, Muzeum Narodowe w Lublinie, Wydział Archeologii UW, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (Lipsk, Niemcy).

    Aktualności

    Data dodania
    20 lutego 2022