Słowem wstępu - Dziekan Wydziału Historii i Archeologii

Pracownicy i studenci Wydziału Historii i Archeologii UMCS w Lublinie!

 Od 1 września 2021 roku historycy i archeolodzy z UMCS stają się wykładowcami, a ich uczniowie studentami Wydziału Historii i Archeologii. Tym samym materializuje się idea połączenia w jednym bycie kształcenia w pokrewnych dyscyplinach wprost nawiązujących do przeszłości. To ważne w zakresie organizacji i jakości dydaktyki postrzeganej z perspektywy trzech współtworzących WHiA środowisk: nauczycieli, studentów
i pracowników administracji.

Triada ta koresponduje z symbolem Wydziału – trójcą klasycznych kolumn, symboli ładu, trwałości i odpowiedzialności. Niech te wartości towarzyszą nam w codziennej, mozolnej pracy nad budową prestiżu i znaczenia nowego Wydziału.

            Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej nowego Wydziału, mając szczerą nadzieję, że nie będzie ona jedynym narzędziem komunikacji między nami.

 

 Pozdrawiam,

Dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS,
Dziekan Wydziału  Historii i Archeologii

    Aktualności

    Autor
    Joanna Kuropatnicka
    Data dodania
    1 września 2021