"Śladami historii lokalnej...": konkurs

Wydział Historii i Archeologii UMCS
ogłasza konkurs

pt. „Śladami historii lokalnej – szlak turystyczny” 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych historią regionalną i lokalną oraz możliwościami wykorzystania jej potencjału w promocji turystycznej regionu.

Uczestnicy konkursu przygotowują autorski projekt szlaku turystycznego w oparciu o lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe. Przedstawiona do oceny praca konkursowa powinna dotyczyć tzw. „małej ojczyzny”, czyli własnej miejscowości, gminy lub dzielnicy miejskiej, ewentualnie obszarów z nimi sąsiadujących.

Do konkursu dopuszczone są prace spełniające następujące warunki:

 • szlak powinien posiadać nazwę nawiązującą do jego tematyki lub charakteru obiektów w nim umieszczonych;
 • praca będzie zawierać opis punktów przystankowych (z uwzględnieniem ich atrakcyjności, znaczenia historycznego i/lub kulturowego), czas potrzebny na jego przejście/przejechanie oraz odległości pomiędzy poszczególnymi punktami;
 • szlak powinien składać się co najmniej z 5 punktów przystankowych, w miejscach wartych odwiedzenia i powiązanych ze sobą tematycznie;
 • istnieje dostępność turystyczna miejsc uwzględnionych w pracy oraz możliwość dotarcia do nich istniejącymi drogami (samochodowe, polne, leśne);
 • należy określić rodzaj proponowanego szlaku (np. pieszy, rowerowy, samochodowy) i dostosować do niego odległości pomiędzy poszczególnymi punktami na trasie.

W przygotowaniu pracy konkursowej pomocna może okazać się publikacja: Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji, red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Warszawa-Łódź 2014.

Praca konkursowa może być przygotowana w formie pliku tekstowego, prezentacji multimedialnej lub filmu. Tekst powinien być sformatowany według poniższych zasad: czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5. Praca pisemna powinna zostać nadesłana w postaci niemodyfikowalnego pliku PDF.

Materiał fotograficzny, mapy, ilustracje powinny zostać dodane w dowolnym formacie do pliku zawierającego opis szlaku. Prezentacja powinna zostać przygotowana w programie Power Point, a film w formacie mp4.

Prace należy nadsyłać na adres mailowy: malgorzata.kolacz-chmiel@mail.umcs.pl

Terminarz do 15 marca 2023 r. do godz. 15.00 - zgłaszanie uczestników (obejmujące: imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna) drogą elektroniczną na adres: malgorzata.kolacz-chmiel@mail.umcs.pl.

Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż do dn. 16 marca 2023 r. Do dn. 30 kwietnia 2023 r. – nieprzekraczalny termin nadsyłania prac na adres: malgorzata.kolacz-chmiel@mail.umcs.pl. Do dn. 31 maja 2023 r. – rozstrzygnięcie konkursu.

Nagrody

Nagrody główne dla uczestników Konkursu, którzy zajęli I, II oraz III miejsce w Konkursie w formie kart podarunkowych do sklepu ze sprzętem turystycznym (I nagroda wartość karty 700 zł, II nagroda 500 zł, III nagroda 300 zł).

Przewidziano także zestawy upominków i pamiątkowe dyplomy dla uczestników otrzymujących wyróżnienia.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Organizatorzy konkursu z ramienia Wydziału:

dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  8 marca 2023