Relacja z konferencji "Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych"

W dniach 21-23 września br. w Lublinie odbyła się konferencja pt. "Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych" pod patronatem honorowym JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego. Organizatorem wydarzenia był  Instytut Archeologii  i  Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS, którego członkowie aktywnie włączyli się w prace organizacyjne konferencji. Komitet naukowy objęli: dr hab. Justyna Baron, prof. UWr, prof. dr hab. Wojciech Blajer, prof. dr hab. Sylwester Czopek, dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK, dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ oraz prof. dr hab. Maciej Kaczmarek, a Komitet organizacyjny: dr hab. Elżbieta Kłosińska, prof. UMCS, dr hab. Halina Taras, prof. UMCS oraz dr Marcin Maciejewski z Instytutu Archeologii UMCS. Partnerami wydarzenia byli: TPI Sp. z o.o. Warszawa, dostawca sprzętu pomiarowego na rynku dla budownictwa, geodezji, przemysłu, rolnictwa i innych branż oraz EVIDENT Europe GmbH (Oddział w Polsce, Warszawa), dostawca aparatury pomiarowej, mikroskopów czy systemów monitorujących.

Obrady rozpoczęły się dn. 21 września o godz. 9.00 uroczystym przywitaniem uczestników przez JM Rektora UMCS, prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego i Dyrektora Instytutu Archeologii UMCS, dr. hab. Piotra Łuczkiewicza, prof. UMCS. Ciepłe słowa przywitania skierowała również do zebranych dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS, Dziekan Wydziału Historii i Archeologii. Wysłuchano niezwykle interesujących referatów, a dla zainteresowanych przygotowano także warsztaty z przedstawicielami polskiego oddziału ww. firmy EVIDENT GmbH.

22 września uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak wyglądała m.in. organizacja przestrzeni na cmentarzyskach ludności kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie, praktyki konsumpcyjne i obrzędowe wczesnej epoki żelaza, zachodniokarpacka ceramika kuchenna we wczesnej epoce żelaza jako przedmiot analiz stylistycznych i funkcjonalnych czy też technologia wytwarzania bransolet pseudospiralnych w świetle badań eksperymentalnych. Tego dnia odbyły się warsztaty z przedstawicielami firmy TPI Sp. z o.o.

23 września zainteresowani mogli wysłuchać pozostałych referatów, jak również wybrać się na wycieczkę "Lublin – znany i mniej znany" - zwiedzanie lubelskiej starówki z przewodnikiem. 

W ramach wydarzenia, dr hab. Elżbieta Kłosińska, prof. UMCS oraz dr Marcin Maciejewski z Instytutu Archeologii UMCS udzielili wywiadu dla TVP3 Lublin [od minuty 16:57]. Prowadzono również transmisję na żywo bezpośrednio na stronie FB Instytutu Archeologii UMCS.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za interesującą dyskusję, miło spędzony czas oraz nieocenioną pracę.

    Aktualności

    Data dodania
    24 września 2022