Rekrutacja na studia podyplomowe „Archiwistyka” - zapraszamy

Jesteś zainteresowany pracą w charakterze archiwisty, chciałbyś pełnić funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych, a może interesuje Cię wykorzystywanie narzędzi elektronicznego zarządzania dokumentacją? Jeśli tak, serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe na kierunku "Archiwistyka" na Wydziale Historii i Archeologii.

To już piętnasta edycja studiów przeznaczonych dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, wszystkich stopni. Nasze studia służą nabyciu lub poszerzeniu kwalifikacji przydatnych do pracy we wszystkich rodzajach archiwów, korzystania z materiałów archiwalnych, a także zarządzania dokumentami w instytucjach wszelkiego rodzaju.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin zajęć odbywających się w soboty i niedziele. Większość zajęć odbywa się w formie zdalnej, zaś zajęcia stacjonarne w zależności od sytuacji epidemicznej obejmą do 45 godzin (do 3 zjazdów). Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lutego br.

Szczegółowe informacje

Rozpoczęcie zajęć planowane jest w marcu 2022 r., a zakończenie w styczniu 2023 r.

Absolwenci studiów uzyskują umiejętności przydatne do:

  • pracy w charakterze archiwisty we wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, kościelnych, depozytowych, społecznych), w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej;
  • pełnienia funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych, przewidzianej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67);
  • pracy, w szczególności na stanowisku biurowym, związanej z tworzeniem i postępowaniem z dokumentacją w całym jej cyklu życia, także z zastosowaniem narzędzi elektronicznego zarządzania dokumentacją;
  • wykorzystywania materiałów archiwalnych do celów badawczych, publicystycznych, urzędowych, administracyjnych, obsługi prawnej, edukacyjnych, kulturalnych, hobbystycznych.

    Aktualności

    Data dodania
    30 stycznia 2022