Projekt "Od epoki kamienia po Wielką Wojnę..."

Zapewne wszelkie liczby i procenty używane w nauce mogą stanowić dla Was pewną trudność w badaniach naukowych, edukacyjnych. Jednak mimo wszystko postarajcie się przebrnąć przez te kilka, aby dotrzeć do tej najważniejszej, o której za chwilę...
 
Zatem czy wiecie, że:
 • 40% respondentów deklaruje, że interesuje się archeologią?*
 • 86% twierdzi, że dziedzictwo archeologiczne Polski jest interesujące?*
 • 55% osób, które nie są archeologami, pogłębia swoją wiedzę, czytając artykuły, 52% - oglądając filmy dokumentalne, a 40% - szukając informacji w internecie?
 • 85% ankietowanych archeologów uważa, że wiedza na temat archeologii nie jest popularyzowana w Polsce w stopniu wystarczającym?**
Ponadto 88% badanych stwierdziło, że wie, w jaki sposób popularyzować archeologię, a większość czerpie tę wiedzę z własnych doświadczeń**.
 
Czy treści dostępne w sieci na temat archeologii są na wystarczająco wysokim poziomie, czy może Starożytni kosmici zawładnęli Naszymi umysłami?
 
Zadając tego typu pytania, zespół archeologów z Instytutu Archeologii UMCS postanowił sprawdzić, jakie metody promocji wiedzy na temat archeologii są najbardziej skuteczne, tym samym celem jest przeprowadzenie odpowiednich działań, badań, w tym m.in.:
 • wyprodukowanie serii 18 krótkich filmów popularnonaukowych,
 • przygotowanie książki obrazkowej na temat archeologii dla uczniów szkół podstawowych,
 • organizacje gier terenowych, przygotowanie mobilnego narzędzia pozwalającego realizować samodzielnie scenariusz takiej gry,
 • stworzenie geoportalu z najbardziej interesującymi archeologicznymi miejscami w województwie lubelskim,
 • organizacja spotkań edukacyjnych na temat archeologii w różnych częściach współczesnej Lubelszczyzny.
Zespół IA UMCS przygotował więc wniosek projektowy i otrzymał wysoką liczbę punktów / procentów oraz akceptację niniejszego projektu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Program: Nauka dla społeczeństwa II | Nauka i Edukacja).
 
Ta tajemnicza i najważniejsza tutaj liczba to: 1 999 851,00 zł, czyli budżet nietypowego, archeologicznego projektu pod nazwą "Od epoki kamienia po Wielką Wojnę – archeologia Lubelszczyzny", którego kierownikiem jest Pan dr Marcin Maciejewski z IA UMCS.
 
Public archaeology – archeologia dla społeczeństwa, promocja badań archeologicznych, ochrona dziedzictwa archeologicznego i wiele, wiele innych...
 
Czytaj więcej nt. projektu, którego celem jest m.in. zaproponowanie optymalnych narzędzi do upowszechniania wiedzy na temat zarówno dziedzictwa archeologicznego, jego znaczenia oraz potencjalnych zagrożeń, jak i dziejów regionów i małych ojczyzn:  Od epoki kamienia po Wielką Wojnę – archeologia Lubelszczyzny - Projekty naukowe - Instytut Archeologii - Strona główna UMCS  |  Lubicie liczby i... - Instytut Archeologii UMCS w Lublinie | Facebook.
 

* Badanie wiedzy i świadomości Polaków dotyczących dziedzictwa archeologicznego – raport z badań: https://samorzad.nid.pl/.../badanie-wiedzy-i-swiadomosci.../.

** Raport z badania. Świadomości potrzeby i zakresu realizacji działań popularyzatorskich dotyczących dziedzictwa archeologicznego wśród środowisk archeologicznych:

Zdjęcie główne: Nauka dla Społeczeństwa – Programy Ministra Edukacji i Nauki
Informacja: Instytut Archeologii UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  14 maja 2024