Prezentacja publikacji - zaproszenie

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
wspólnie z Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie 

mają zaszczyt zaprosić na prezentację książek 

Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4, Lubliner Land

oraz

Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. 

Prezentacja publikacji odbędzie się w dniu
11 marca (piątek) 2022 r., godz. 12.00
w Sali Obrad Rady Wydziału (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A)

Serdecznie zapraszamy

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2022