Підтримка студентів та докторантів UMCS, які походять з України / Wsparcie dla studentów i doktorantów UMCS pochodzących z Ukrainy

Пані та панове,

Перед обличчям драматичних подій, які зараз переживає українське суспільство, влада університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, на знак солідарності та турботи про членів своєї академічної спільноти, вирішила провести низку заходів, спрямованих на надання підтримки студентам та докторантам UMCS з України.

У зв’язку з вищесказаним повідомляємо, що в нашому університеті запрацювала   спрощена процедура оформлення стипендії, яка спрямована студентам, які опинились у складній життєвій ситуації (згідно z § 28 Регламенту студентських пільг Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні). Студенти UMCS з України, які зацікавлені в отриманні такого виду фінансової підтримки, можуть подавати свої заявки через систему USOSweb.

У обгрунтованих випадках студенти також можуть звернутися до ректора UMCS (через декана факультету) про зменшення плати за навчання.

Крім того, на наступному засіданні Сенату UMCS ми представимо на затвердження програму «Таланти на UMCS», яка дасть можливість отримати додатковий пул безкоштовних місць для наших студентів з України для навчання на бакалавріаті та магістратурі.

Про можливість проживання в студентських гуртожитках UMCS ми повідомимо в окремих оголошеннях.

Районна палата юридичних радників у Любліні у співпраці з нашим університетом зобов’язалася надавати безкоштовну юридичну підтримку людям, які її потребують у Польщі у зв’язку з бойовими діями в Україні. Довідка надається онлайн, за допомогою спеціально створеної електронної пошти: ua@oirp.lublin.pl..

Для студентів та докторантів з України наш університет також надає допомогу в кризових ситуаціях та психологічну підтримку. Усі консультації та поради надають досвідчені психологи та психотерапевти, а детальну інформацію з цього приводу можна отримати, звернувшись безпосередньо до спеціалістів:

Психологічна Приймальна UMCS
Центр підтримки та психоосвіти SENSUM, що діє при Інституті Педагогіки UMCS
Центр Академічної Підтримки
та радники  команди OPTIMUM UMCS 

Для конкретної допомоги також була призначена уповноважена ректора з питань допомоги Україні - д-р Аліна Чарнацька. Якщо вам потрібна підтримка, зв’яжіться з нею безпосередньо: alina.czarnacka@mail.umcs.pl або internationalstudents@mail.umcs.pl.

Університет також проводить грошовий збір (https://zrzutka.pl/cx62ur) та стаціонарний збір речей, який запрацює в понеділок, 28 лютого 2022 року під назвою UMCS Razem dla Ukrainy. Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання найнеобхідніших речей для громадян України, в тому числі для сімей наших студентів.

Ми будемо надавати вам всю інформацію на постійній основі через оголошення, опубліковані на сайті університету (www.umcs.pl) та в соціальних мережах.

Ви завжди можете розраховувати на нашу допомогу та підтримку. Студенти та докторанти UMCS з України є найбільшою групою іноземців, які навчаються в нашому університеті, тому діяльність, яку ми проводимо, спрямована на реальну підтримку тих, хто безпосередньо постраждав від наслідків війни на Сході.

Ситуація є динамічною, тому ми запевняємо вас, що ми намагатимемося допомагати вам на постійній основі, адаптуючи допомогу до індивідуальних потреб та життєвої ситуації кожного студента та докторанта UMCS.

Ректорська влада університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні


Szanowni Państwo,

w obliczu dramatycznych wydarzeń, których doświadcza aktualnie społeczeństwo ukraińskie, władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jako wyraz solidarności i troski o członków swojej akademickiej wspólnoty, zdecydowały o podjęciu szeregu działań mających na celu zapewnienie wsparcia studentom i doktorantom UMCS pochodzącym z Ukrainy.

W związku z powyższym informujemy, że na naszej Uczelni została uruchomiona uproszczona procedura wnioskowania o zapomogę, która przysługuje studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej (zgodnie z § 28 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Studenci UMCS pochodzący z Ukrainy, zainteresowani przyznaniem tego rodzaju wsparcia finansowego mogą składać wnioski przez system USOSweb.

W uzasadnionych przypadkach, studenci mogą również składać podanie do Rektora UMCS (za pośrednictwem Dziekana właściwego wydziału) o obniżenie opłaty za studia.

Dodatkowo, na najbliższym posiedzeniu Senatu UMCS przedstawimy do zatwierdzenia program „Talenty na UMCS”, za pomocą którego dla naszych studentów z Ukrainy uruchomiona zostanie dodatkowa pula bezpłatnych miejsc na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich.

O możliwości zakwaterowania w domach studenckich UMCS będziemy Państwa informować w odrębnych komunikatach.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, we współpracy z naszą Uczelnią, zadeklarowała zapewnienie bezpłatnego wsparcia prawnego osobom potrzebującym go w Polsce w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie. Pomoc jest realizowana online, z wykorzystaniem specjalnie utworzonego adresu poczty elektronicznej: ua@oirp.lublin.pl

Dla studentów i doktorantów z Ukrainy nasza Uczelnia zapewnia także pomoc w kryzysie i wsparcie psychologiczne. Wszystkie konsultacje i porady są świadczone przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów, a szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze specjalistami z:

Poradni Psychologicznej UMCS

Punktu Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM działającego w Instytucie Pedagogiki UMCS

Akademickiego Centrum Wsparcia

oraz z doradcami z zespołu OPTIMUM UMCS

Dla konkretnych działań pomocowych powołana została także Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Ukrainie, dr Alina Czarnacka. W razie potrzeby uzyskania wsparcia prosimy o bezpośredni kontakt: alina.czarnacka@mail.umcs.pl lub internationalstudents@mail.umcs.pl.

Na Uczelni prowadzona jest także zbiórka pieniężna (https://zrzutka.pl/cx62ur) oraz (uruchamiana od poniedziałku 28 lutego br.) stacjonarna zbiórka darów pod nazwą UMCS Razem dla Ukrainy - Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych środków dla osób z Ukrainy, w tym rodzin naszych studentów.

Wszelkie informacje będziemy na bieżąco przekazywać Państwu za pośrednictwem komunikatów publikowanych na stronie internetowej Uczelni (www.umcs.pl) oraz w mediach społecznościowych.

Niezmiennie mogą Państwo liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Studenci i doktoranci UMCS pochodzący z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców kształcących się na naszej Uczelni, dlatego podejmowane przez nas działania mają za zadanie zapewnienie realnego wsparcia tym, których bezpośrednio dotykają skutki wojny na Wschodzie.

Sytuacja jest dynamiczna dlatego zapewniamy, że będziemy starali się pomagać Państwu na bieżąco, dostosowując pomoc do indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej każdego studenta i doktoranta UMCS.

Władze rektorskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    27 lutego 2022