Ocena jednostek naukowych, kategoria A+ i A

Jak informuje Kolegium Rektorskie Instytut Archeologii UMCS w ramach oceny jakości działalności jednostek naukowych otrzymał kategorię A+!

JEDYNE A+ NA NASZYM UNIWERSYTECIE!

A Instytut Historii UMCS w ramach oceny jakości działalności jednostek naukowych otrzymał kategorię A!

Jest to sukces władz dyrektorskich Instytutu Archeologii, Pana dra hab. Piotra Łuczkiewicza, prof. UMCS i Pana dra Marcina Szeligi!

Gratulacje należą się również władzom dyrektorskim Instytutu Historii, Panu dr. hab. Dariuszowi Słapkowi, prof. UMCS i Panu prof. dr. hab. Grzegorzowi Jaworowi.

Na ten znakomity wynik złożył się również wspólny wysiłek wszystkich pracowników obu Instytutów, które funkcjonują na naszym Wydziale.

Wyniki tegorocznej ewaluacji pokazują wysoki poziom badań prowadzonych w obu Instytutach.

Jak podano w komunikacie Kolegium Rektorskiego: "O skali osiągniętego sukcesu i prowadzonych prac świadczy fakt, że UMCS poddał się ewaluacji aż w 23 dyscyplinach naukowych, tj. w największej liczbie dyscyplin spośród wszystkich publicznych uczelni Lublina (Uniwersytet Medyczny w Lublinie ewaluowano w 3 dyscyplinach, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnikę Lubelską – w 7, zaś KUL – w 14).

    Aktualności

    Data dodania
    1 sierpnia 2022