Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ -
L
ICENCJACKĄ I MAGISTERSKĄ POŚWIĘCONĄ PROBLEMATYCE USTALENIA I OPISANIA SKUTKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dn. 1 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się kolejna edycja konkursu na pracę dyplomową poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej.

Konkurs obejmie prace licencjackie i magisterskie.

Zapraszamy autorów do składania prac w terminie
od 1 kwietnia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, którym nadano tytuł zawodowy
od 1 kwietnia 2018 r. do 31 lipca 2023 r.

Prace poddane zostaną ocenie pod kątem ich jakości merytorycznej i stylistycznej,
a także oryginalności dobranej tematyki.  

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy do zapoznania się
REGULAMINEM i ZAŁĄCZNIKAMI Konkursu (kliknij linki).

Zapraszamy do udziału!

*Tekst/publikacja: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową - licencjacką i magisterską poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej | Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego w Warszawie

    Aktualności

    Data dodania
    19 kwietnia 2023