Inauguracja KNPH na WHiA - relacja

24 listopada br. o godz. 15.30 w sali obrad Rady Wydziału miała miejsce uroczysta inauguracja nowo powstałego Koła naukowego na Wydziale Historii i Archeologii UMCS, Koła Nauk Pomocniczych Historii.

To nowa organizacja, która właśnie rozpoczyna swoją działalność na UMCS. Opiekunem Koła jest Pan dr hab. Tomisław Giergiel z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, z kolei Przewodniczącym Koła, Pan Konrad Wainberger, student historii.

KNPH WHiA UMCS powstało z inicjatywy grupy studentów Wydziału Historii i Archeologii, którzy pragną prężnie rozwijać swoje pasje, zainteresowania w związku z nauką, która wspomaga pracę historyka. 

Członkowie KNPH zapowiadają szeroką działalność i rozwój własnych projektów edukacyjnych, względem nauk pomocniczych historii. Wszystko to ma pomóc młodzieży, studentom w nauce samej historii, jak i dziedzin pokrewnych, a co za tym przemawia – zdobycia wielu praktycznych umiejętności nieodzownych na współczesnym rynku pracy, zrealizowania własnych pasji, zainteresowań. Ponadto, głównym celem jest tutaj popularyzacja dziedzictwa kulturowego Lublina oraz promowanie Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Instytutu Historii oraz Wydziału. 

Wydarzenie zgromadziło liczną grupę zainteresowanych, m.in. studentów I, II i III roku historii oraz studentów prawa.

W spotkaniu wzięły udział władze Wydziału, Pani Dziekan, dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS i Pani Prodziekan ds. studenckich, prof. dr hab. Anna Zakościelna.

Swoją obecnością zaszczycił Pan dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Historii.

Na spotkaniu gościł również absolwent i zarazem student UMCS, Pan Piotr Jarecki, którego niebywałe rysunki zachwycają niejednego przybysza.

Interesujący wykład inauguracyjny pt. "Z badań nad historią lubelskiego cmentarza przy ul. Lipowej. Neogotycki nagrobek Mikołaja i Juliana Dymowskich" wygłosił lic. Rafał Juściński, student historii.

Zainteresowani mogli podjąć ciekawą dyskusję, zapoznać się z celami Koła oraz dołączyć do nowo powstałej organizacji.

Dziękujemy wszystkim Gościom za niezwykłe spotkanie

i zapraszamy do kontaktu z KNPH WHiA UMCS!

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2022