HOMO DIDACTICUS: II edycja Dnia Jakości Kształcenia

7 grudnia 2022 r. w Auli Instytutu Psychologii UMCS odbyła się II edycja Dnia Jakości Kształcenia. Spotkanie zorganizowano pod hasłem: „Studia II stopnia – szanse i wyzwania”. Uroczyście otworzyła je Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr hab. Dorota Kołodyńska. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii pod patronatem Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.
 
Podczas konferencji wręczono wyróżnienia: HOMO DIDACTICUS – dla nauczycieli akademickich najlepiej ocenionych przez studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.
 
Z Wydziału Historii i Archeologii UMCS wyróżnienia otrzymali:
- dr Robert Stępień (po raz drugi) / Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii
- dr hab. Dariusz Szewczuk / Katedra Historii Społecznej i Edukacji
- dr Ariel Orzełek / Katedra Metodologii i Badań nad XX-XXI wiekiem
- dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS / Katedra Metodologii i Badań nad XX-XXI wiekiem
- dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. UMCS / Katedra Historii XVI-XIX wieku i Europy Wschodniej
Informacja: Centrum Prasowe UMCS
Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2022