Doroczna XXXVII Lubelska Konferencja archeologiczna zbliża się wielkimi krokami

Doroczna... bo już XXXVII Lubelska Konferencja archeologiczna zbliża się wielkimi krokami...

W tym roku motywami przewodnimi Konferencji są zabytki odkryte w Zawichoście-Trójcy w woj. świętokrzyskim, a dokładniej:
 
- denar księcia Władysława II Wygnańca (rewers) typu IV (tzw. orzeł i zając) z lat 40. XII w., wchodzący w skład skarbu znalezionego w 2020 r. Sam skarb zakopany ok. 1165 r. liczył prawie 1900 denarów piastowskich ukrytych w naczyniu glinianym, wśród których ponad 600 to denary typu IV Władysława Wygnańca, zaś pozostałe (ponad 1200) to denary Bolesława IV Kędzierzawego oraz pojedyncze monety Bolesława II Śmiałego i Bolesława III Krzywoustego;
- fragment zdobionego, składanego grzebienia kościanego z XI w., odkryty podczas badań archeologicznych w 2021 r.
 
Zabytki pochodzą z badań dr. hab. Marka Florka z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, który jest także autorem ich fotografii i któremu bardzo dziękujemy za ich udostępnienie.
 
Zapraszamy do obserwowania strony Wydziału oraz strony Instytutu Archeologii, aby już wkrótce dowiedzieć się więcej szczegółów nt. nadchodzącej Konferencji.

KONFERENCJA: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie, pod patronatem naukowym Jego Magnificencji Rektora UMCS, prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.

7-8 LISTOPADA 2022 r.

Miejsce: Muzeum Narodowe w Lublinie

Organizatorzy: Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Narodowe w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    27 października 2022