Czy można przestać być archeologiem? Relacja ze spotkania z mgr. Jakubem Ordutowskim

Archeologiczne imaginarium... O archeologii słów kilka...

8 grudnia 2022 r. o godz. 11.30 w Sali Obrad Rady Wydziału odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu: Spotkanie z Absolwentem, którego inicjatorem jest Wydział Historii i Archeologii UMCS.

Gość spotkania, Pan mgr Jakub Ordutowski, absolwent archeologii, a także studiów doktoranckich z historii na UMCS oraz prezes Stowarzyszenia  Curia Mediaevalis (którego głównym celem jest wzniesienie kopii średniowiecznego gródka rycerskiego w dolinie Czechówki, który to działać ma jako skansen oraz przestrzeń edukacyjna i społecznotwórcza) opowiedział o swoich doświadczeniach z Bliskiego Wschodu, badaniach geofizycznych w Egipcie na stanowiskach z różnych okresów historycznych, jak również o wyprawie do Syrii śladami T. E. Lawrence'a, kwerendach w Izraelu, badaniach w Sudanie na IV katarakcie i kontekście archeologii lubelskiej z okresu studiów.

Zainteresowani wsłuchali się w niezwykle interesujące opowieści z podróży badawczych mgr. J. Ordutowskiego, ponadto mieli okazję poznać tajniki działania wspomnianego Stowarzyszenia, które powstało jako niezależna organizacja pozarządowa w 2019 r. na rzecz promocji wiedzy o kulturze średniowiecznej.

Serdecznie dziękujemy Pani Prof. dr hab. Annie Zakościelnej, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Historii i Archeologii za słowo wstępu oraz wszystkim, którzy z uwagą wsłuchali się w archeologiczną opowieść Naszego Gościa.

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2022