Budowa Laboratorium Historiae Gothorum w Wiosce Gotów w Masłomęczu

Wielki sukces archeologii lubelskiej i władz samorządowych regionu hrubieszowskiego!

23 listopada ruszyła budowa Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego – Laboratorium Historiae Gothorum w Wiosce Gotów w Masłomęczu! Powstanie Centrum jest efektem wieloletniej aktywności naukowej Profesora Andrzeja Kokowskiego z Instytutu Archeologii UMCS, działalności badawczej, popularyzatorskiej i promocyjnej „Wioski Gotów” funkcjonującej w ramach Muzeum w Hrubieszowie, jak i regionalistów oraz społeczności lokalnej.

Wielkie gratulacje należą się Tomaszowi Zającowi, wójtowi gminy Hrubieszów i Bartłomiejowi Barteckiemu, dyrektorowi Muzeum w Hrubieszowie, którzy zgłosili pomysł budowy Centrum, wsparty przez ówczesnego starostę hrubieszowskiego, Panią Marylę Symczuk.

Budowa Centrum będzie kosztować prawie 21,5 miliona złotych, z czego ponad 13 milionów 580 tysięcy złotych to środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W ramach inwestycji firma "Karpat-Bud" z Głogowa Małopolskiego ma wybudować nowoczesny budynek muzealny na terenie skansenu.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział: Tomasz Zając, wójt gminy Hrubieszów, prof. Andrzej Kokowski, prof. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, dr Marcin Szeliga z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, Bartłomiej Bartecki, dyrektor Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Rafał Styka z zarządu firmy "Karpat-Bud" z Głogowa Małopolskiego, wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa, a także Maryla Symczuk, pełniąca funkcję starosty hrubieszowskiego w latach 2018-2020 oraz członkowie Stowarzyszenia „Wioska Gotów”.

Oprac. i fotografie na podstawie informacji ze strony Gminy Hrubieszów: https://www.facebook.com/GHrubieszow?locale=en_US

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2022