Zdalny dostęp do e-zasobów

Biblioteka UMCS umożliwia korzystanie z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią uniwersytecką (np. z komputerów domowych).

E-zasoby dostępne są dla uprawnionych użytkowników ( studentów i pracowników UMCS) posiadających ważne konto biblioteczne.

Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło konta bibliotecznego.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o sprawdzenie:

 • ważności konta bibliotecznego ( w celu aktualizacji konta należy udać się do Wypożyczalni BG UMCS:
  tel. 81 537 58 02, e-mail:cyrkul@umcs.lublin.pl)

ZASADY korzystania z licencjonowanych  E-zasobów

 I. Udzielenie i zakres praw :

 1. Z zachowaniem zasad dozwolonego użytku lub innych ograniczeń związanych z prawem autorskim określonym przez stosowne prawo i przepisy krajowe, Upoważnieni Użytkownicy (pracownicy i studenci UMCS), wyłącznie do celów edukacyjnych, osobistych, naukowych lub badawczych, mogą: 
 • korzystać z dostępu (włącznie z dostępem zdalnym), przeglądać, wyświetlać, łączyć, oglądać, przeszukiwać i pobierać Treść,
 • pobierać, zapisywać na twardym dysku lub nośniku przenośnym, drukować i kopiować w formie drukowanej i cyfrowej pojedynczeartykuły, rozdziały lub inne pojedyncze pozycje z Treści,
 • używać pojedynczych artykułów, rozdziałów lub innych pojedynczych pozycji z Treści w celu przygotowania materiałów akademickich i innych materiałów edukacyjnych, w tym wydruków, kopii w formie drukowanej i cyfrowej wraz z właściwie umieszczonymi na nich wszystkimi informacjami prawnymi.

   II. Zabronione przypadki użytkowania:

 1. Upoważnieni użytkownicy nie mogą:
 •  usuwać, ukrywać ani modyfikować jakichkolwiek informacji o prawach autorskich i innych informacji, znaków handlowych, logotypów, znaków serwisowych oraz wszelkich innych informacji o prawach własności umieszczonych na lub w Treści,
 • uaktualniać, zmieniać, korygować, dostosowywać, modyfikować, tłumaczyć, przekształcać ani tworzyć jakichkolwiek instrumentów pochodnych Treści,
 • z wyjątkiem przypadków dozwolonych w Części 1, redystrybuować, powielać ani przesyłać Treści jakąkolwiek metodą, w tym elektroniczną (np. pocztą elektroniczną) ani umieszczać jej na własnych osobistych lub publicznych stronach internetowych bądź w sieciach publicznych,
 • systematycznie pobierać Treści, używać programów przeznaczonych do ciągłego i automatycznego wyszukiwania i indeksowania Treści (materiałów pełnotekstowych i metadanych), jak np. programów typu "web-crawling" lub "spider" ani brać udziału w jakiejkolwiek działalności, która mogłaby zakłócić funkcjonowanie Stron internetowych Wydawcy,
 • bezpośrednio ani pośrednio używać lub pomagać jakiejkolwiek osobie trzeciej w używaniu Treści do jakiegokolwiek celu handlowego lub pieniężnego, w tym, ale nie wyłącznie, w celu  sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczenia, przekazania lub załadowania Treści na stronie internetowej podmiotu handlowego bądź pobierania jakiejkolwiek opłaty za dostęp („Użytek komercyjny”), jednak pod takim warunkiem, że odzyskanie kosztów bezpośrednich przez Subskrybenta od Upoważnionych użytkowników oraz używanie Treści w ramach badań finansowanych przez organizację komercyjną nie będzie stanowić naruszenia tego punktu.  

Zapraszamy do skorzystania z Wyszukiwarki naukowej PRIMO umożliwiającej równoczesne przeszukiwanie: 

 • katalogu komputerowego
 • Biblioteki Cyfrowej UMCS
 • licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS (elektronicznych książek i czasopism, bibliograficznych, faktograficznych i pełnotekstowych baz danych)
 • zasobów dostępnych w modelu Open Access.

Zbiory licencjonowane wymagają  logowania,  gdy korzysta się z wyszukiwarki spoza sieci UMCS.