Zbiory Specjalne prezentują

Plakaty Tadeusza Gronowskiego

W skład Zbiorów Specjalnych Biblioteki UMCS wchodzi duża kolekcja plakatów licząca ponad dziesięć tysięcy obiektów. Wśród plakatów z lat międzywojennych XX. wieku Biblioteka posiada dzieła Tadeusza Gronowskiego (1894-1990), warszawskiego grafika, który po studiach architektury zajął się grafiką użytkową i w latach międzywojennych  otworzył nowy rozdział rozwoju polskiego plakatu i reklamy wizualnej.

             
          

Od końca XIX wieku polski plakat  komunikował treść reklamową poprzez narracyjną ilustrację, najczęściej opatrzoną podpisem w osobnym polu,  dostępny dla odbiorcy z pozycji statycznej, niczym obraz w galerii lub ilustracja książkowa.

Gronowski od połowy lat 20. XX wieku uprościł formę graficznego przekazu ułatwiając  czytelność intencji grafika i tym samym szybkie działanie wizualne reklamy. Trafił do odbiorcy-ulicznego przechodnia oszczędną, lecz dynamiczną  grafiką i wyczuciem repertuaru codziennych skojarzeń,  a także humorem i dowcipem tam, gdzie przedmiot reklamy na to pozwalał.

Przełomowym dziełem artysty okazał się w 1926 r. plakat reklamujący proszek do prania „Radion sam pierze”: rysunek kota czarnego wpadającego do naczynia z mydlinami, z którego wyskakuje kot absolutnie biały – plakat komunikował błyskawicznie wszystko, czego należało oczekiwać od reklamowanego przedmiotu. I zawierał wszystkie cechy wizualnego działania plakatu Tadeusza Gronowskiego, które sam artysta z dużym powodzeniem stosował  do końca lat trzydziestych, inspirując młodszych, ambitnych autorów plakatów.