Zbiory ikonograficzne

Zbiory ikonograficzne składają się z około 24 tys. jednostek. Są to kolekcje grafiki oryginalnej, ekslibrisów polskich i zagranicznych, reprodukcji, wydawnictw tekowych i pocztówek. Przeważają obiekty z XX wieku, w niewielkiej ilości reprezentowane są zabytki z okresu XVIII-XIX wieku. Zgromadzone materiały obrazują osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuki polskiej i zagranicznej.

Zbiory te dostępne są w Oddziale Zbiorów Specjalnych (II p. nowego gmachu Biblioteki Głównej).

Część zbiorów ikonograficznych dostępnych jest w formie zdigitalizowanej w Bibliotece Cyfrowej UMCS

W ramach Biblioteki Cyfrowej UMCS wdrożony został testowy mechanizm, który umożliwia przeglądanie obiektów w formacie DjVu bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek.
Aby sprawdzić działanie nowego mechanizmu wyświetlania DjVu należy wybrać dowolny obiekt w formacie DjVu i ustawić mu opcje wyświetlania wybierając z listy „DJVU – HTML5″.