Zapraszamy pracowników UMCS na panel dyskusyjny pn. „Dostępność zajęć dydaktycznych dla studentów/doktorantów o szczególnych potrzebach”

[Grafika. Zdjęcie kolorowe, przedstawiające biurko, na którym leży myszka komputerowa, klawiatura oraz monitor brajlowski. Osoba siedząca przy biurku korzysta z monitora brajlowskiego]

Spotkanie odbędzie się w dniu 25.06.2021 r. w godz. 10:00-13:00 na platformie MS Teams.

Poruszymy zagadnienia:

 • Potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami
 • Jak przygotowywać zajęcia dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?
 • Jak dostosowywać materiały dydaktyczne do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami?
 • Budowanie przyjaznego środowiska wspierającego efektywną naukę

Eksperci uczestniczący w panelu:

Mgr Monika Szczygielska - prezes zarządu INTRO PR Sp. z o.o. Z wykształcenia politolog, specjalista ds. marketingu i PR. Doradca i szkoleniowiec. Współpracuje m.in. z administracją publiczną, ngo. Pomysłodawca projektu Dostępni.eu, członek Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Specjalizuje się w dostępności multimediów. Pracowała przy dyrektywie o dostępności publicznych stron www, wdrażała m.in. pierwszą w Polsce dostępną www osoby publicznej, dostępny portal informacyjny, odpowiada za udostępnienie multimediów dla niesłyszących na stronie Prezydenta RP oraz licznych instytucji kultury, wdraża w Polsce napisy na żywo tworzone metodą respeakingu. Była rzecznikiem Warszawskiego Festiwalu Kultury bez Barier. Autor artykułów i prelegent, organizator konferencji, podczas których stosowane są rozwiązania umożliwiające aktywny udział w nich osób z niepełnosprawnościami.

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Pedagog, anglistka, pracuje w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL. Od 1999 r. prowadzi specjalistyczny lektorat języka angielskiego dla studentów niesłyszących i słabosłyszących oraz systematyczne międzynarodowe badania naukowe w tym zakresie, które doprowadziły do sformułowania podstaw surdoglottodydaktyki języka obcego. Jest autorką m.in. monografii Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych (2013) oraz Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (2014), redaktorką kilku monografii wieloautorskich i autorką ponad 100 artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i czeskim.

Mgr inż. Katarzyna Pyryt – inżynier biomedyczny, absolwentka kierunku Inżynieria biomedyczna, specjalność Informatyka i Elektronika Medyczna na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalistka w zakresie technologii wspierających w edukacji. W Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się doborem i wdrażaniem rozwiązań technologicznych umożliwiających nauczanie studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także opracowuje metody adaptacji materiałów dydaktycznych. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia arkuszy egzaminacyjnych i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb studentów niewidomych i słabowidzących. Przeprowadza audyty i doradza w kwestiach dostępności stron internetowych, w tym kursów e-learningowych. Współautorka publikacji “Adaptowanie publikacji naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku: przewodnik”.

Moderator panelu:

dr Anna Bieganowska-Skóra – adiunkt w Katedrze Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS, Sekretarz zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki. Interesuje się przede wszystkim wizerunkiem osób z niepełnosprawnością w mediach, modelem społecznym niepełnosprawności oraz wdrażaniem 8. Artykułu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.
Po dokonaniu zgłoszenia zostanie przesłany link do spotkania.

Panel realizowany jest w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Zespołem ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS.

Kontakt:

p. Anna Jędrzejewska - koordynator projektu
Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”,
ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin
telefon: +48 81 537 55 32
e-mail: a.jedrzejewska@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Autor
  Renata Gogol
  Data dodania
  22 czerwca 2021