Stypendia i kursy językowe w Niemczech

Jak powszechnie wiadomo znajomość języków obcych w obecnych czasach odgrywa bardzo istotną rolę, dlatego też nasze Centrum dokłada każdego roku wszelkich starań, aby zapewniać studentom jak najlepsze warunki, sprzyjające nauce języków obcych. W ostatnim czasie odbyły się spotkania (w dniach 16 – 18 listopada 2021) z Panią mgr Marion Koppitz, zorganizowane przez mgr. Kamila Ziębę – lektora języka niemieckiego, pracownika naszego Centrum.

Marion Koppitz jest lektorką Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej – DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) – jest to organizacja zajmująca się międzynarodową wymianą naukową, praktykowaną przez niemieckie uczelnie. Instytucja ta jest głównie finansowana ze środków publicznych Republiki Federalnej Niemiec. W spotkaniach udział brali studenci Wydziału Filologicznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego. Oferta stypendialna DAAD w Polsce obejmuje m. in.: stypendia dla studentów i absolwentów, stypendia dla doktorantów i młodych naukowców, stypendia dla nauczycieli akademickich oraz dla byłych stypendystów. Oferta DAAD jest bardzo bogata, dzięki czemu każdy ubiegający się znajdzie odpowiedni dla siebie kurs. Jednym z warunków rekrutacji jest potwierdzona znajomość języka niemieckiego poprzez test na platformie onSET -Deutsch (u przedstawiciela DAAD)albo:  TestDaF, GI, Telc, DSH, DSD, ÖSD (min. B1) oraz napisanie listu motywacyjnego. Każdy uczestnik kursu organizowanego przez DAAD może liczyć na wsparcie finansowe, które obejmuje koszty pobytu oraz podróży. Podczas spotkań pojawiły się liczne pytania ze strony studentów dotyczące możliwości podniesienia swoich umiejętności językowych oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w stypednium.  Lektorka DAAD rozwiała wszelkie obawy studentów dotyczące wyjazdu i kursów letnich w Niemczech. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z mgr Marion Koppitz pod adresem mailowym: marion.koppitz@poczta.umcs.lublin.pl, bądź na konsultacjach w każdy poniedziałek i wtorek od godziny 11.15 do 12.15.

    Wydarzenia

    Autor
    Kamil Zięba
    Data dodania
    21 listopada 2021