Prestiżowa nagroda dla CNiCJO UMCS od ETS Global

1 grudnia 2017 r. w Warszawie miała miejsce druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Akademickiej „Kapitał językowy wyznacznikiem sukcesu na współczesnym rynku pracy”, zorganizowana przez ETS Global.

Fot. M. Chmielewska

Na spotkanie zaproszono reprezentantów centrów językowych szkół wyższych w Polsce, kierujących działaniami Akredytowanych Ośrodków Egzaminacyjnych i współpracą z ETS Global, a przede wszystkim odpowiadających za jakość kształcenia językowego na swoich Uczelniach. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej podczas konferencji reprezentowały: mgr Małgorzata Chmielewska – Dyrektor CNiCJO UMCS, mgr Ewa Orłowska – Zastępca Dyrektora CNiCJO UMCS ds. Certyfikacji Języków Obcych oraz mgr Katarzyna Zalewska – Koordynator ds. Egzaminu TOEIC w CNiCJO UMCS.

Podczas kilku sesji i warsztatów poruszono ważne kwestie dotyczące jakości kształcenia, omówiono sposoby skutecznego nauczania i przygotowania kandydatów do międzynarodowego egzaminu certyfikatowego TOEIC, przedyskutowano metody testowania i certyfikowania znajomości języków obcych dostosowanych do potrzeb rynku, podkreślono również znaczenie kompetencji językowych jako fundamentu przyszłej kariery zawodowej, a także wagę znaczenia certyfikatu językowego w procesie rekrutacji. Przedstawiciele licznych ośrodków akademickich w Polsce obecni na konferencji mieli unikalną okazję do wymiany i porównania doświadczeń dotyczących wdrażania egzaminu TOEIC na uczelniach wyższych oraz procedur administracyjnych.

Żywe zainteresowanie działaniami podejmowanymi przez CNiCJO UMCS oraz liczne pytania dotyczące wypracowanych strategii kierowane pod adresem osób reprezentujących Centrum dowodzą ugruntowanej na tle innych polskich uczelni pozycji CNiCJO UMCS jako wzorcowej jednostki zajmującej się certyfikacją języków obcych oraz wdrażaniem procesu internacjonalizacji na swojej Uczelni.

Za wymierny wkład i zaangażowanie w dotychczasową współpracę z ETS Global, a także zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcia, które zaowocowały wieloma sukcesami przyczyniającymi się do popularyzacji egzaminu TOEIC na UMCS oraz poza Uczelnią, Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych zostało nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem oraz imiennymi podziękowaniami dla reprezentujących CNiCJO UMCS uczestniczek Konferencji.

Fotorelacja materiały ETS GLOBAL

Galeria zdjęć autorstwa M. Chmielewskiej

    Wydarzenia