Poświadczanie Biegłości Językowej w Akademickim Systemie Kształcenia

Relacja z konferencji

W dniu 28 lutego 2014 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się ogólnopolska międzyuczelniana konferencja poświęcona „Poświadczaniu Kompetencji Językowych w Akademickim Systemie Kształcenia”. Wydarzenie to, zorganizowane w ramach obchodów 70-lecia UMCS przez uczelniany Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej przy współpracy PEARSON, IATEFL Poland oraz Europe Direct, objęte zostało Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, jak również patronatem medialnym czasopisma „Języki Obce w Szkole”.

Celem konferencji było zaprezentowanie polskiej polityki językowej oraz inicjatyw na rzecz promowania wielojęzyczności w szkolnictwie wyższym, przybliżenie problematyki poświadczania kompetencji językowych w uniwersytetach, zaakcentowanie konieczności rzetelnego i trafnego testowania biegłości językowej jak również nakreślenie problemów oraz wyzwań w tym zakresie.

W konferencji wzięło udział ponad 130 osób reprezentujących większość środowisk akademickich w Polsce,  zainteresowanych wymogami i regulacjami językowymi znowelizowanej nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz propozycjami dobrych praktyk w tym zakresie.

Reprezentująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pani Maria Bołtruszko,  odpowiadająca za politykę językową w szkołach wyższych, mówiła o projektach językowych kierowanych do Uniwersytetów, zachęcając do występowania o środki unijne w realizacji swoich zamierzeń.

Dodatkowe informacje:

    Wydarzenia

    Data dodania
    28 lutego 2014