"Osoba z niepełnosprawnością w środowisku akademickim (...)" - konferencja

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, Biuro Spraw Studenckich, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS we współpracy z pracownikami Instytutu Pedagogiki UMCS zaprasza na konferencję pt: "Osoba z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. W stronę doskonałości jakości kształcenia"

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, Biuro Spraw Studenckich, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS we współpracy z pracownikami Instytutu Pedagogiki UMCS konferencji pt: "Osoba z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. W stronę doskonałości jakości kształcenia", która odbędzie się 15 grudnia 2015 roku.

Przy okazji konferencji odbędą się także warsztaty: Nie tylko Brajl! Adaptowanie materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej do potrzeb studentów z niepełnosprawnością wzroku (16.12.2015 r.).

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport z przeprowadzonych badań dotyczących studentów z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Szczegółowo i wieloaspektowo zostaną zanalizowane sposoby i metody wsparcia studentów z niepełnosprawnością na poziomie edukacji akademickiej.

Podjęty temat jest dziś niezwykle ważny i aktualny - zwłaszcza w czasach, gdy budzi się i rośnie świadomość społeczna, gdy w życie wdrażane są kolejne elementy ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Program konferencji oraz informacja o warsztatach znajdują się w załącznikach TUTAJ.

W imieniu organizatorów konferencji

dr Anna Bieganowska
Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Katarzyna Skalska
Koordynator Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
tel: 081 537 58 90

    Wydarzenia

    Data dodania
    7 grudnia 2015