Międzynarodowe egzaminy TOEIC i TFI - 9 maja 2015

9 maja 2015 w Uniwersytecie Marii Curie –Skłodowskiej odbyła się pierwsza sesja międzynarodowego egzaminu TOEIC z języka angielskiego oraz egzaminu TFI z języka francuskiego.

Na te egzaminy zarejestrowało się ponad 480 kandydatów i był on równocześnie administrowany przez licencjonowanych egzaminatorów z naszego Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych w 10 aulach/salach na terenie całego Uniwersytetu. Było to niewątpliwie największe przedsięwzięcie certyfikacyjne na naszym Uniwersytecie.

Egzaminy językowe TOEIC oraz TFI mierzą poziom znajomości językowej od początkującego po zaawansowany (od A1 do C1) podczas jednej sesji egzaminacyjnej-mogą do niego podejść nawet kandydaci niezbyt zaawansowani językowo i uzyskać certyfikat poświadczający ich poziom. Jednocześnie certyfikaty te są na ministerialnej liście dla Urzędu Służby Cywilnej i w postępowaniu doktorskim, a także jako podstawa do zaliczenia lektoratu.

Certyfikaty te to uznawane przez tysiące firm dokumenty potwierdzające poziom zaawansowania z języka angielskiego/francuskiego. To cenny dodatek do CV oraz możliwość odniesienia swojego poziomu do skali stosowanej na całym świecie. Pozwalają one zdającemu na:

 • Obiektywną weryfikację obecnego poziomu zaawansowania
 • Podniesienie wartości CV na rynku pracy
 • Śledzenie postępów w nauce języka angielskiego
 • Podniesienie motywacji i określenie celów oraz kierunku w nauce
 • Uczenie się języka w praktyce, gdyż to właśnie praktyczne umiejętności podlegają ocenie podczas egzaminu.
 • Pracę w firmach na całym świecie w międzynarodowym środowisku

Liczymy na to, że podobna oferta egzaminacyjna TOEIC/TFI przygotowana przez Centrum Nauczania i Certyfikacji UMCS we współpracy z ETS Global spotka się w przyszłości z równie dużym zainteresowaniem.

Zdjęcia dokumentujące to wydarzenie niżej

  Wydarzenia

  Data dodania
  14 maja 2015