Konferencja „Shaping the Future of Learning”

23 marca (piątek) 2018 w budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja „Shaping the Future of Learning” zorganizowana przez firmę Pearson.

Pearson to firma z długoletnim doświadczeniem w uczeniu i testowaniu umiejętności językowych wspierająca procesy kształcenia przez całe życie w ponad 70 krajach, uczestnicząca w transformacji systemów edukacji na całym świecie oraz właściciel egzaminów potwierdzających kompetencje językowe PTE i LCCI jak również testów pozycjonujących Versant.

Konferencja poświęcona była nowym aspektom podejścia do edukacji między innymi językowej, tak aby odpowiadała ona realnym potrzebom przyszłego rynku pracy w czasach jego dynamicznych zmian.

Podczas Konferencji prezenterzy skoncentrowali się na nauczaniu języka angielskiego jako „lingua franca” przyszłego międzynarodowego rynku pracy, na różnorodności stylów nauczania z naciskiem na komunikację, motywację i rozwój będących kluczem do jego efektywności oraz kwestię tak zwanej „zdolności do zatrudnienia” (employability) tak ważnej dla przyszłych absolwentów.

Warto pamiętać, że warunkiem dobrej pracy jest i będzie ciągła nauka i doskonalenie się – „Always learning” (zawsze warto się uczyć), kreatywność oraz przekonanie, że wyzwania, odkrycia i szanse, które niesie ze sobą edukacja to prawdziwy katalizator tych zmian.

Galeria zdjęć M. Chmielewska

    Wydarzenia

    Data dodania
    26 marca 2018