Konferencja: Ewaluacja biegłości językowej...

W dniu 23 września 2014 odbyła się sesja „Ewaluacja biegłości językowej – od pomiaru do sztuki pomiaru”, zorganizowana przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej pod patronatem Pani Rektor UW prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior oraz przy współudziale Pani Pełnomocnik Rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych Jolanty Urbanikowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem sesji była refleksja nad wyzwaniami, jakie stawia kształceniu uniwersyteckiemu rzetelna ewaluacja biegłości językowej, która staje się podstawą jej certyfikowania i poświadczania biegłości językowej. Zaproszeni do dyskusji specjaliści ewaluacji z różnych języków przedstawili kluczowe dla tego zagadnienia kwestie związane z opracowywaniem zadań testowych z poszczególnych działań językowych (rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, testu użycia języka, testu pisania i mówienia) oraz podzielili się swoim doświadczeniem i propozycjami podniesienia jakości procesu ewaluacji biegłości językowej w kształceniu uniwersyteckim.

Program konferencji

    Wydarzenia

    Data dodania
    22 września 2014