II Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza na temat INTERNATIONAL COURTS – CONTEMPORARY ISSUES

Relacja z konferencji:

Centrum Nauczania i Certyfikacji UMCS we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS wspólnie z

 Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego  oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

i pod Honorowym Patronatem Rektorów obu Uczelni

zorganizowało II Międzyuczelnianą Konferencję Prawniczą na temat

INTERNATIONAL COURTS – CONTEMPORARY ISSUES

która odbyła się 27 marca 2014 roku w Uniwersytecie Marii Curie –Skłodowskiej.

Przedsięwzięcie to było wspólną inicjatywą pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

mającą na celu podjęcie dyskusji nad współczesnymi zagadnieniami prawa międzynarodowego

oraz umożliwienie studentom prawa zaprezentowania ich stanowiska w sprawach

nurtujących współcześnie społeczność międzynarodową.

Obrady toczyły się w języku angielskim, co pozwoliło studentom zdobyć doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych  w obcym języku.

 

Więcej informacji :http://www.kul.pl/ii-miedzyuczelniana-konferencja-prawnicza,art_52087.html 

    Wydarzenia

    Data dodania
    27 marca 2014