ALTE 5th International Conference in Paris

Relacja z konferencji

W dniach 10-11 kwietnia 2014 odbyła się w Paryżu 5ta międzynarodowa konferencja ALTE (Association of Language Testers in Europe) poświęcona ocenianiu biegłości językowej w wielojęzycznej rzeczywistości, promowaniu różnorodności językowej i międzykulturowej komunikacji „LANGUAGE ASSESSMENT FOR MULTILINGUALISM: PROMOTING LINGUISTIC DIVERSITY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION / ÉVALUATION EN LANGUES POUR LE MULTILINGUISME :PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE ET LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE”.

Paryska konferencja ALTE, jak wszystkie poprzednie, była znaczącym wydarzeniem dla międzynarodowej wspólnoty zajmującej się różnymi aspektami oceniania i certyfikacji języków obcych, jak również procesem poświadczania kompetencji językowych. Stała się też doskonałą okazją do wymiany poglądów i dyskusji na temat polityki językowej w dobie globalizacji i błyskawicznie rozwijających się środków masowej komunikacji (głównie mediów społecznościowych) oraz mobilności zarówno w obrębie danego kraju jak również w obliczu napływu imigrantów mających coraz bardziej znaczący wpływ na kulturę językową poszczególnych państw.

W konferencji uczestniczyło ponad 300 delegatów z 60 krajów.

Strona WWW konferencji

    Wydarzenia

    Data dodania
    11 kwietnia 2014