Współpraca z Instytutem Psychologii UMCS

CNiCJO odpowiedziało na zaproszenie do współpracy z Instytutem Psychologii UMCS przy przeprowadzeniu projektu badawczego dr Anny Marii Di Betta z Hallam Sheffield University, koordynowanego przez dr Izabelę Pietras z Instytutu Psychologii UMCS.

W projekcie udział wzięło około 30-tu studentów z Wydziałów: Pedagogiki i Psychologii, Humanistycznego i Politologii, uczęszczających na lektoraty z języka angielskiego prowadzone przez mgr Ritę Nykiel, mgr Dorotę Gibką, mgr. Tomasza Trautmana i mgr Natalię Rolę.

Projekt odbył się w dniach 25-29 maja 2015 r. w Instytucie Psychologii UMCS i zatytułowany był: ‘Camping in the graveyard? Processing of interlingual homographs in Polish-English bilinguals’

PODZIĘKOWANIE DLA CNICJO

W dniach 25 - 30 maja 2015r. dzięki życzliwości i pomocy Państwa: mgr Natalii Roli, Rity Nykiel, Doroty Gibkiej i Tomasza Trautmana w Instytucie Psychologii prowadzone były badania do projektu prowadzonego w Hallam Sheffield University w Wielkiej Brytanii przez dr Annę Marię Di Betta. Bez współpracy z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych realizacja badań nie byłaby możliwa.

Bardzo dziękuję za współpracę.

dr Izabela Pietras, koordynator projektu w Instytucie Psychologii.

    Wydarzenia

    Autor
    Natalia Rola
    Data dodania
    31 maja 2015