Wernisaż wystawy Arkadiusza Karapudy "Parergon"

Zapraszamy na wernisaż wystawy Arkadiusza Karapudy "Parergon", który odbędzie się 26 maja o godz. 18:00 w Uniwersyteckiej Galerii Sztuki UMCS (ul. Głęboka 43). Wstęp wolny.

Ekspozycja będzie dostępna dla odwiedzających od 30 maja do 25 czerwca 2023 r. - od wtorku do piątku w godz. od 12:00 do 15:00.


Arkadiusz Karapuda
PARERGON

Wystawa Arkadiusza Karapudy Parergon jest eksperymentem polegającym na dekonstrukcji epigraficznych prac artysty. Warto podkreślić, że podobny zabieg miał już miejsce na wystawie Think Twice w Galerii Wozownia w Toruniu. Aktualny pokaz wydaje się być kulminacją wcześniej zainicjowanego procesu. Jest krokiem radykalnym, momentem w którym następuje rozpad, jednak tylko po to, by ujawnić ukryty potencjał i zainicjować formułowanie przekazu na nowo.

Termin parergon (para – poza, ergon – dzieło) – będący tytułem wystawy - określa to, co sytuuje się obok głównego przedstawienia, co stanowi przestrzeń pomiędzy właściwym dziełem a jego otoczeniem. Parergon jest dodatkiem do dzieła a jednocześnie umożliwia jego zdefiniowanie i dookreślenie. Pojęcie to można odnieść do strategii stosowanej zazwyczaj przez Karapudę, polegającej na dołączaniu do obrazu malowanej „ramy” z umieszczoną na niej anglojęzyczną sentencją będącą komentarzem do głównego przedstawienia. Stanowiąca parergon „rama” składająca się z iluzyjnie malowanych płycin, zbudowana jest z tej samej materii co obraz i tworzy z nim jednolitą płaszczyznę. Owa „rama” jest jednobarwna i zróżnicowana walorowo dla wzmocnienia iluzji. Nawiązuje sugestywną grę z głównym przedstawieniem poprzez silny kontrast koloru, nie stara się być niezauważona, jest ramą a jednocześnie częścią obrazu. Dodatkowo, w wielkoformatowych realizacjach, jest złożona – w sensie czysto technicznym - z wielu podobrazi. Specyfika jej budowy sprawia, że naturalnie otwiera się na metamorfozę. Dekonstrukcja była tylko kwestią czasu, jest tutaj naturalnym procesem, wynikającym z jej struktury.

Na aktualnej wystawie „ramy” oddzielają się od pierwotnych kompozycji malarskich i stają się one całkowicie niezależne, nie towarzyszą już jakiejkolwiek reprezentacji, nie komentują żadnego cytatu z rzeczywistości. Niegdysiejsze „ramy” tworzą horyzontalny fryz lub układają się w nieregularne formy, zachowując nadal czytelność umieszczonych na nich sentencji. Angielskojęzyczne napisy, poruszające problematykę prawdy, informacji i koloru oraz ich wzajemnych relacji, a także kwestię samej sztuki (The truth will set you free, The truth becomes a commodity, The truth is like art, Colour is a message, Message is a colour) odnoszą się same do siebie i do otaczającej rzeczywistości. „Szukają” kontaktu z tym co znajduje się w przestrzeni galerii: z milczącą bielą ścian, publicznością, drzwiami, zasłoną czy oknem.  

Modyfikacja i redukcja pierwotnych kompozycji stwarza odbiorcy możliwość zauważenia tego, co do tej pory pomijał i dostrzeżenia nowych kontekstów.  Wymusza przyjęcie innego niż dotychczas punktu widzenia przez co zbliża do prawdy. 

Piotr Korol


Arkadiusz Karapuda – ur. w Żyrardowie (1981 r.). Studiował na Wydziale Malarstwa, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2002-2007). Dyplomem z wyróżnieniem rektorskim zrealizował pod kierunkiem prof. Marka Sapetto (2007 r.). Autor ponad dwudziestu pięciu wystaw indywidualnych i uczestnik ponad stu trzydziestu wystaw zbiorowych. Doktor habilitowany w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne (od 2018 r.). Pracuje na stanowisku profesora uczelni, na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi Pracownię Rysunku dla studentów I roku (od 2017 r.). Prodziekan ds. nauki i badań naukowych w macierzystej jednostce (2016-2019). Mieszka i pracuje w Warszawie.

    Aktualności

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    26 maja 2023