Uwaga - fałszywe czasopisma

UWAGA NA FAŁSZYWE CZASOPISMA!!!

Wydawcy fałszywych czasopism podszywają się pod istniejących wydawców i wykorzystują w tym celu wiele narzędzi m. in.

  • podobnie brzmiąca nazwa czasopisma, sprawiająca wrażenie oryginalnej,
  • fałszywa strona www,
  • skopiowany z prawdziwego tytułu numer ISSN i skład rady naukowej,
  • nie mający odzwierciedlenia w rzeczywistości Impact Factor itp. lub wręcz skopiowana informacja o IF

 Bywa, że oszuści kradną tożsamość czasopism prawdziwych, które nie mają swojej strony www. Taki los spotkał tytuły: 

Wulfenia,

Bothalia,

 Archives des Science, Sylwan

 lub wprowadzają w błąd na temat renomy czasopisma podając informacje o "Unofficial Impact Factor", "Prognostic IF", "Real IF", "Journal IF".


Wydawcy fałszywych czasopism prowadzą agresywną promocję swych tytułów rozsyłając
e-maile do pracowników naukowych oferując szybką publikację.

Wprowadzają w błąd odnośnie procesu wydawniczego, bywa, że powiadamiają autorów o (wysokich) opłatach dopiero po akceptacji artykułu do druku i obciążają za nieistniejące usługi.

Lista fałszywych stron internetowych czasopism (hijacked journals) publikowane są na stronie: 

https://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals