Heurystyka informacyjna

Zajęcia dedykowane:

  • grupom seminaryjnym studiów licencjackich i magisterskich;
  • grupom seminaryjnym studiów doktoranckich;
  • szkołom średnim

Szkolenia w zakresie wyszukiwania w bazach bibliograficznych, czasopismach elektronicznych, bibliografiach drukowanych prowadzone są dla uprzednio zgłoszonych grup.

Termin szkoleń należy uzgodnić w godz. 8 - 15 w Oddziale Informacji Naukowej, I p. w nowym gmachu biblioteki, ul.Radziszewskiego 11, tel. 537-58-94. 

e-mail: grzegorz.szczypa@umcs.lublin.pl