ZTM Lublin wprowadza możliwość „zawieszenia" biletu okresowego

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

24.03.2020

Komunikat ZTM w Lublinie dotyczący zawieszenia terminu ważności biletów okresowych, w związku z epidemią koronawirusa

Pasażerowie zainteresowani zawieszeniem imiennego biletu okresowego powinni wypełnić formularz wniosku on-line dostępny na stronie www.ztm.lublin.eu. W formularzu wniosku, poza danymi osobowymi, należy podać numer Karty oraz wskazać termin, od kiedy i do kiedy chce się zawiesić bilet, a także złożyć oświadczenie, że zawieszany bilet okresowy nie będzie wykorzystywany we wskazanym terminie. Bilet okresowy zawieszony może być do końca jego ważności, nie dłużej niż do dnia 10 kwietnia 2020 r. Nie będzie możliwości zawieszenia biletu na okres rozpoczynający się przed datą złożenia wniosku.

W przypadku uczniów i studentów, zawieszenie biletu będzie liczone od 12 marca br., tj. terminu wskazanego w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które czasowo ograniczają funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i zawieszają działalność dydaktyczną na obszarze całej Polski. Dla pozostałych osób, okres zawieszenia biletu będzie liczony od dnia złożenia wniosku przez Internet lub, jeśli ten termin będzie późniejszy, od daty wskazanej we wniosku.

Wniosek o zawieszenie ważności biletu okresowego "STOP BILET"

UWAGA! Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z procedurą zawieszenia ważności biletu okresowego
Procedura
Wypełnij wniosek