Zasady organizacji zajęć obowiązujące do końca sem. zim. 2021/2022

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

25.01.2022

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Nauczyciele,

W związku z ustaleniami uczelnianego Zespołu anty-covid oraz w związku z zaleceniami sformułowanymi na Kolegium rektorskim  w dniu 24.01.2022  - zajęcia dydaktyczne do końca semestru (do 05.02.2022) mogą przyjąć formę zdalną – tam, gdzie jest to możliwe. Przejście z zajęć stacjonarnych na zdalne ustalają nauczyciele indywidualnie ze studentami i musi odbyć się w ramach obecnego planu zajęć.

Zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna trwa od 06.02.2022 do 19.02.2022.

Nauczyciele prowadzący zajęcia mają obowiązek poinformować studentów o terminie zaliczenia zajęć oraz o formie zaliczenia (stacjonarna lub zdalna) na tydzień przed sesją, czyli do piątku 28.01.2022.

W przypadku stacjonarnych zaliczeń należy je zorganizować bez konieczności gromadzenia się większej liczby osób w jednym czasie.

Przypominam Harmonogram  roku akademickiego  2021/2022.

Życzę wszystkim dobrze zaliczonego semestru oraz udanego odpoczynku podczas ferii zimowych.

Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie