Zasady dyplomowania 2020/2021

mgr Renata Gogol

25.06.2021

Egzaminy dyplomowe w roku 2020/2021 pisemne i artystyczne odbędą się stacjonarnie. Forma zdalna na platformie Teams jest możliwa w uzasadnionych przypadkach (np. studenci zza granicy studiujący zdalnie).