ZALICZENIA I EGZAMINY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

25.01.2021

ZALICZENIA I EGZAMINY W SEMESTRZE  ZIMOWYM 2020/2021

Zaliczenia odbywają się w większości w sposób zdalny – zgodnie z Zarządzeniem 111/2020 Rektora UMCS.  

Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się aplikację Teams na licencji uczelnianej albo platformę Wirtualny Kampus.

Zaliczenie stacjonarne może mieć miejsce tylko w przypadku zajęć praktycznych/ przedmiotów artystycznych, o ile organizacja zaliczenia spełnia wymogi sanitarne obowiązujące w epidemii.  

TERMINY ZALICZEŃ ZOSTANĄ PODANE W ZAKŁADCE “DLA STUDENTA” W PIĄTEK 29 lutego 2021 po południu.

Sesja zaliczeniowa rozpoczyna się w czwartek 4 lutego i trwa do środy 17 lutego 2021. 

Przerwa międzysemestralna – od 18 lutego do 24 lutego 2021.