STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ LUB OGÓLNOPOLSKIEJ

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

28.01.2019

Do 31 stycznia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej za osiągnięcia uzyskane w 2018 r. 

Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Lublin na podstawie Uchwały Nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

Regulamin, wzory formularzy i załączników znajdują się na stronie: https://lublin.eu/kultura/projekty/projekty-biezace/stypendia-dla-osob-zajmujacych-sie-tworczoscia-artystyczna-i-upowszechnianiem-kultury/