Plener

mgr Anna Chabros

06.09.2019

Informacja dla studentów, którzy nie odbyli obowiązkowego pleneru:

     Plener w Skansenie odbędzie się w dniach 22 - 30.09.2019.
    Rozpoczęcie: 22.09 niedziela, godz. 11.00 - zbiórka przy wejściu głównym.
    PROSZĘ PRZYNIEŚĆ MATERIAŁY MALARSKIE I PODOBRAZIE.
   

    Miejsce: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ w Lublinie, al. Warszawska 96.
    Korekty - codziennie w godzinach wyznaczonych przez  opiekuna pleneru
    prof. nadzw. Mariusza Drzewińskiego, mdrzewinski@o2.pl.