Piątek 19 maja 2023 - godziny rektorskie

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

18.05.2023

W związku z organizowanymi Lubelskimi Dniami Kultury Studenckiej - Lublinaliami 2023 JM Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski ogłosił godziny rektorskie 19 maja (obowiązują cały dzień).