Ogólnopolska konferencja naukowa "Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze" - 29 listopada 2019 - ACK UMCS Chatka Żaka

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

25.10.2019

Ogólnopolska konferencja naukowa Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze odbędzie się 29 listopada 2019 roku w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Do udziału w tym naukowym spotkaniu zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych.
Proponowane zagadnienia:

  • geneza i przejawy sztuki ludowej w muzyce, plastyce, literaturze i teatrze;
  • ludowy styl artystyczny;
  • sztuka ludowa wczoraj i dziś: między folklorem, folkloryzmem i folkiem;
  • sztuka w służbie „ludu” – cepeliada, zespoły folklorystyczne, socrealizm;
  • ludowe inspiracje w sztuce współczesnej – etnodizajn, muzyka folkowa, ruch etno;
  • literatura chłopska i literatura o chłopstwie;
  • ludowy obraz świata w sztuce.

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150-200 słów) należy przesłać do 30 października 2019 roku na adres: etnobiblioteka2019@wp.pl.

 

 

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty festiwalowe.
Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Komitet honorowy:
Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS)
Dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IFP UMCS)

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS)
Dr Agata Kusto (IM UMCS)
Mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

Sekretarz konferencji:
Mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.