Od 1 grudnia 2020 r. powrót do zajęć praktycznych w formie hybrydowej – ZACZYNAJĄ GRUPY B

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

30.11.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Nauczyciele,

W związku z wygaśnięciem z dniem 29.11.2020 Komunikatu MNiSW traktującego o przejściu na kształcenie zdalne, od 1 grudnia 2020 r. przywracamy zajęcia praktyczne w trybie hybrydowym w 7-8 osobowych grupach -  ZACZYNAJĄ GRUPY B.

1. W trybie hybrydowym, polegającym na realizacji części zajęć stacjonarnie, a części zajęć zdalnie, będą prowadzone wyłącznie zajęcia o charakterze praktycznym, których nie można prowadzić w trybie zdalnym.

2. Wszystkie wykłady, konwersatoria i inne zajęcia, które nie spełniają powyższego wymogu będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. Obowiązują platformy Teams i Wirtualny Kampus.

3. Nie ma zmian w  tygodniowych rozkładach zajęć

4. W związku z obowiązkiem podania służbom sanitarnym kontaktów w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem - nauczyciel akademicki po zakończonych zajęciach/ konsultacjach wraz ze zdaniem klucza od sali składa na portierni do specjalnego pojemnika listę osób obecnych na danych zajęciach/konsultacjach, oddzielnie dla każdej grupy osób kontaktujących się ze sobą w danym czasie. Puste druki list obecności dostępne są przy portierni.

5. Dopuszcza się wydawanie pozwolenia studentom, w szczególności dyplomantom, na indywidualne korzystanie z pracowni ISP poza zajęciami. Nauczyciel prowadzący zajęcia ze studentem, po poinformowaniu kierownika katedry lub opiekuna pracowni, składa na portierni pozwolenie dla studenta zgodne z obowiązującym drukiem.

6. Zasady korzystania z sal w Instytucie Muzyki na potrzeby indywidualnego ćwiczenia załączone są poniżej.

Wydział_Artystyczny_szczegółowa organizacja kształcenia_sem.zim.2020-2021

Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie