31 października, 1 listopada i 2 listopada 2022 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

mgr Julia Maj

25.10.2022

Przypominamy, że zgodnie z Pismem Okólnym nr 1/2022

Rektora UMCS, z dnia 2 marca 2022 r.

 31 października, 1 listopada i 2 listopada 2022 r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.