11 listopada 2022 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

mgr Julia Maj

07.11.2022

Przypominamy, że zgodnie z Pismem Okólnym nr 1/2022

Rektora UMCS, z dnia 2 marca 2022 r.

 11 listopada 2022 r.

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.