Szkolenia

 

Szkolenie biblioteczne dla I roku studiów

Szkolenie biblioteczne odbywa się w wersji on-line w obszarze Wirtualnego Kampusu UMCS. Po zalogowaniu się i wybraniu szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się z materiałem zawartym w poszczególnych lekcjach. Zrealizowanie lekcji jest warunkiem dopuszczenia do testu zaliczającego. W celu zaliczenia kursu należy rozwiązać test sprawdzający wiedzę i uzyskać co najmniej 15 punktów.Szkolenia grupowe

Dedykowane dla grup seminaryjnych studiów licencjackich i magisterskich oraz grup seminaryjnych studiów doktoranckich. Szkolenia obejmują metody korzystania z bibliografii drukowanych, baz bibliograficznych oraz źródeł elektronicznych. Prowadzone są dla uprzednio zgłoszonych grup. Termin szkoleń należy uzgodnić w Oddziale Informacji Naukowej, e-mail: biblion@umcs.lublin.pl, tel. (81) 537-58-94, 537-58-12, 537-58-72.

 

Szkolenia indywidualne

Szkolenia w zakresie wyszukiwania w bazach bibliograficznych, czasopismach elektronicznych, bibliografiach drukowanych oraz katalogach bibliotecznych prowadzone są w Oddziale Informacji Naukowej, ul. Idziego Radziszewskiego 11, nowy gmach biblioteki, I piętro, e-mail: biblion@umcs.lublin.pl, tel. (81) 537-58-94, 537-58-12, 537-58-72.