Starodruki

Zbiór starodruków liczy 19248 wol. i obejmuje głównie dzieła matematyczno-przyrodnicze, mniej liczne są pozycje z zakresu humanistyki, prawa, medycyny. Zawiera dzieła wybitnych autorów nauk ścisłych, humanistów, filozofów i pisarzy od XVI do końca XVIII wieku.

Najcenniejsze pozycje to 4 inkunabuły. Są to dzieła:

Biblia cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos s. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering.  P. 2. [Nürnberg : Anton Koberger, 7 V 1485].

Joannes de Sacrobusto: Opus sphericum cum commentariis Cicchi Esculani Francisci Capuani de Manfredonia et Jacobi Fabri Stapulensis. [Acc.:] Peurbach Georgius: Theoricae novae planetarum cum expositione Francisci Capuani de Manfredonia. [Venezia: Simon Bevilaqua, 23. X. 1499].

Osvaldus de Lasco: Sermones dominicales ; Biga salutis intitulati. [Hagenau : Henricus Gran pro Ioanne Rynman, 22 I 1498].

Hugo de Prato Florido: Sermones dominicales super Evangelia et Epistolas.  [Strasburg, ca 1472].                                                   


W zbiorze starodruków wyróżnia się ciekawa kolekcja poloników. Godne uwagi są XVI-wieczne druki krakowskie (23 dzieła) z oficyn Hallera, Łazarza, Wietora, Szarfenbergera, Unglera. Najciekawsze z nich to dzieła progesorów Akademii Krakowskiej: Jana z Głogowa, Mikołaja z Toliszowa, Jana z Łańcuta, Mikołaja z Błonia. Na uwagę zasługują również XVII-wieczne druki lubelskie oraz XVII- i XVIII-wieczne druki zamojskie.

Zbiory starodruków dostępne są w Oddziale Zbiorów Specjalnych (II p. nowego gmachu Biblioteki Głównej).

Część starodruków dostępnych jest w formie zdigitalizowanej w Bibliotece Cyfrowej UMCS

W ramach Biblioteki Cyfrowej UMCS wdrożony został testowy mechanizm, który umożliwia przeglądanie obiektów w formacie DjVu bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek.
Aby sprawdzić działanie nowego mechanizmu wyświetlania DjVu należy wybrać dowolny obiekt w formacie DjVu i ustawić mu opcje wyświetlania wybierając z listy „DJVU – HTML5″.