Rekrutacja na szkolenia dla kadry akademickiej (do 28.04.)

Z dniem 13.04.2017 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Akademicka kadra przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę podnoszenia jakości kształcenia.

Rekrutacja trwa w okresie od 13 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r. Ograniczona liczba miejsc.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr Uczelni w zakresie:

 • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
 • umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,
 • zarządzania informacją,
 • prowadzenia dydaktyki w j. obcym.

Projekt obejmuje realizację indywidualnego wsparcia metodycznego oraz szkoleń dla 90 osób stanowiących kadrę dydaktyczna naszej Uczelni.

Każdy z uczestników otrzyma w ramach projektu cztery formy wsparcia, w tym obligatoryjnie:

 • indywidualne wsparcie metodyczne (10 godz. na uczestnika projektu);
 • szkolenie „Learning-by-doing, czyli aktywne metody nauczania” (32 godz.);
 • szkolenie „Innowacyjne metody prezentacji danych – Tworzenie prezentacji w Prezi i MS PowerPoint” (16 godz.);

łącznie 58 godz.,

oraz dodatkowo obligatoryjnie jedno szkolenie do wyboru:

 • szkolenie „Kurs moderatora Design Thinking” (35 godz.) – dla 48 osób;
 • szkolenie „Zarządzanie informacją naukową składnikiem kompetencji informacyjnych” (16 godz.) – dla 33 osób;
 • szkolenie z języka angielskiego na poziomie C1 (120 godz.) – dla 9 osób.

Jeden uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział tylko w jednej pełnej ścieżce szkolenia. Nabyte podczas projektu umiejętności/kompetencje muszą zostać wykorzystane w dalszej pracy dydaktycznej, min. w wymiarze jednego semestru po zakończeniu wsparcia w ramach projektu.

Termin realizacji przedsięwzięcia: 01.04.2017 r. – 30.04.2018 r. Realizacja szkoleń i indywidualnego wsparcia metodycznego rozpocznie się w maju 2017 r.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne, regulamin rekrutacji i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem www.umcs.pl/pl/kadraprzyszlosci.htm w zakładce Rekrutacja oraz w biurze projektu.

Adres biura projektu: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Biuro projektu „Akademicka kadra przyszłości” 
Budynek Biblioteki Głównej UMCS 
ul. Radziszewskiego 11, pok. 119 
20-031 Lublin 
tel. (81) 537 28 73

 

  Aktualności

  Autor
  Małgorzata Jaruga
  Data dodania
  20 kwietnia 2017