Raport samooceny - kierunek jazz i muzyka estradowa - 2019

Raport samooceny kierunku jazz i muzyka estradowa został przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. 

Data przygotowania Raportu samooceny: 23.12.2019
Data upublicznienia na stronie internetowej Wydziału: 30.01.2020