Raport samooceny - kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - 2020

Raport samooceny kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych został przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. 

Ocena programowa. Profil ogólnoakademicki

Data przygotowania Raportu samooceny: 26.02.2020