Rada Naukowa Instytutu Sztuk Pięknych

SKŁAD RADY NAUKOWEJ

na dzień 1.10.2020 r.

Dyrektor  - Przewodniczący Rady Naukowej

1. prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz, prof.

Zastępca Dyrektora

2. dr  Radosław Skóra

Profesorowie tytularni

3. prof. dr hab. Jan Ferenc, prof.

4. prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, prof.

5. prof. dr hab. Artur Popek, prof.

6. prof. dr hab. Tomasz Zawadzki, prof.

7. prof. dr hab. Jacek Wojciechowski, prof.

8. prof. dr hab. Irena Nawrot-Trzcińska, prof.

9. prof. dr hab. Jan Gryka, prof.

Profesorowie uczelni

10. dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS - Dziekan WA

11. dr hab. Mariusz Drzewiński, prof. UMCS

12. dr hab. Walenty Wróblewski, prof. UMCS

13. dr hab. Maria Polakowska-Prokopiak, prof. UMCS

14. dr hab. Krzysztof Bartnik, prof. UMCS

15. dr hab. Marek Letkiewicz prof. UMCS

16. dr hab. Sławomir Toman, prof. UMCS

17. dr hab. Adam Skóra, prof. UMCS

Doktorzy habilitowani

18. dr hab. Donat Kowalski19. dr hab. Zbigniew Liwak

20. dr hab. Wiesław Proć

21. dr hab.  Marek Mazanowski

22. dr hab. Zbigniew Woźniak

23. dr hab. Krzysztof Rumowski

24. dr hab. Cezary Klimaszewski

25. dr hab. Agnieszka Zawadzka

26. dr hab. Zbigniew Stanuch

27. dr hab. Krzysztof Rukasz           

28. dr hab. Alicja Kupiec

29. dr hab. Małgorzata Bałdyga – Nowakowska

30. dr hab. Robert Kuśmirowski

31. dr hab. Wojciech Mendzelewski

32. dr hab. Joanna Polak

33. dr hab. Marcin Maron

34. dr hab. Anna Perłowska-Weiser

35. dr hab. Piotr Zieleniak

36. dr hab. Kamil Stańczak

Przedstawiciele młodszych pracowników nauki

37. dr Danuta Kuciak

38. dr Amadeusz Popek

39. mgr Andrzej Mosio

40. mgr Radosław Skóra

41. dr Robert Rabiej