Rada Naukowa Instytutu Muzyki

Członkowie  Rady Naukowej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS

 na dzień 01.10.2020 r.

 

Dyrektor Instytutu Muzyki                                    dr hab. Piotr Wijatkowski, prof. UMCS

Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki                  prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak

 

Profesorowie tytularni

prof. dr hab. Urszula Bobryk

prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska

prof. dr hab. Małgorzata Nowak

Profesorowie uczelni

dr hab. Marzena Bernatowicz, prof. UMCS

dr hab. Mariusz Bogdanowicz, prof. UMCS

dr hab. Mariusz Dubaj, prof. UMCS

dr hab. Stanisław Halat, prof. UMCS

dr hab. Teresa Krasowska, prof. UMCS

dr hab. Monika Mielko-Remiszewska, prof. UMCS

dr hab. Piotr Olech, prof. UMCS

Doktorzy habilitowani

dr hab. Dariusz Drzazga

dr hab. Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek

dr hab. Małgorzata Krzemińska-Sribniak

dr hab. Tomasz Momot

dr hab. Jakub Niedoborek

dr hab. Barbara Pazur

 

Przedstawiciele młodszych pracowników nauki

dr Karol Garwoliński

mgr Dominik Mielko

 

Zaproszeni goście

Magdalena Tomkiewicz - przedstawiciel Samorządu Studentów

dr Amadeusz Popek – przedstawiciel Związków Zawodowych